بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

نحوه اندازه گیری کاغذ دیواری

اندازه گیری کاغذ دیواری:

در اندازه گیری کاغذ دیواری توجه به عرض کاغذ مهم ترین مسئله می باشد. استاندارد اروپا و آمریکا عرض 50 الی 53 سانتی متر می باشد. کاغذ دیواری های تولید شده در شرق آسیا همچون کشورهای کره و ژاپن بیشتر دارای عرض 70 ، 90 و 100 سانتی متر می باشند و در کشور چین اغلب کاغذ دیواری ها طبق استاندارد اروپا تولید میشوند. طول اکثر کاغذ دیواری های موجود در بازار ایران 10 متر می باشد و به ندرت کاغذ دیواری هایی با طول 7 متر یا 15 متر یافت میشود.

اندازه گیری بر مبنای قواره: اگر کاغذ دیواری مورد نظر شما دارای مشخصات عرض 50 الی 53 سانتی متر باشد و طول آن 10 متر باشد، می توان 3 قواره به طول 3 متر از آن تهیه نمود که عرض 1.5 متر از دیوار را در صورتی که ارتفاع آن 2.8 الی 3 متر باشد، پوشش می دهد. همین اندازه گیری در کاغذ دیواری های عرض 70 سانتی متر و طول 10 متر، بر روی دیواری با ارتفاع 2.8 الی 3 متر، 2.1 متر عرض دیوار را پوشش میدهند.

ارتفاع دیوار

عرض کاغذ دیواری

طول کاغذ دیواری

تعداد قواره

مقدار پوشش عرضی دیوار

2.8 الی 3 متر

50 الی 53 سانتی متر

10 متر

3

1.5 متر

2.8 الی 3 متر

70 الی 72 سانتی متر

10 متر

3

2.1 متر

2.8 الی 3 متر

100 الی 102 سانتی متر

10 متر

3

3 متر

اندازه گیری بر مبنای مساحت: راه دیگر اندازه گیری بر مبنای مساحت دیوار می باشد. شما میتوانید مساحت دیوار مورد نظر را اندازه گیری نموده و بنا به مساحت رول کاغذ انتخابی، تعداد رول کاغذ دیواری لازم را محاسبه نمایید. گفتنی است این شیوه برای کاغذ دیواری هایی که نیاز به جور کردن گل ندارند قابل استفاده می باشد. بیشترین استفاده از این شیوه، در اندازه گیری دیوارهای اطراف در، پنجره و کمد می باشد.

عرض کاغذ دیواری

طول کاغذ دیواری

مساحت کاغذ دیواری

مساحت پوشش

50 الی 53 سانتی متر

10 متر

5 متر مربع

5 متر مربع

70 الی 72 سانتی متر

10 متر

7 متر مربع

7 متر مربع

100 الی 102 سانتی متر

10 متر

10 متر مربع

10 متر مربع